Rừng mưa nhiệt đới
Peru


LÀM THẾ NÀO CHÚNG TA CÓ THỂ CỨU RỪNG NHIỆT ĐỚI?

Rừng nhiệt đới đang biến mất nhanh chóng. Mặc dù có rất nhiều người muốn cứu lấy rừng nhiệt đới nhưng việc này không hề dễ dàng. Chúng ta cần rất nhiều người cùng làm việc với nhau để đảm bảo rằng rừng nhiệt đới và động vật hoang dã có thể tồn tại để con cháu chúng ta có thể cảm nhận và tận hưởng.

Một vài bước để cứu lấy rừng nhiệt đới, và lớn hơn nữa, hệ sinh thái trên toàn trái đất có thể tập trung vào “TREES”:
  • (Teach) Phổ biến thông tin về tầm quan trọng của môi trường và làm thế nào để cứu rừng nhiệt đới.
  • (Restore) phục hồi những hệ sinh thái bị tàn phá bằng việc trồng cây trên những mảnh đất nơi cây rừng đã bị đốn bỏ.
  • (Encourage) khuyến khích mọi người tuân theo một lối sống không có hại cho môi trường.
  • (Establish) tạo ra các công viên để bảo vệ rừng nhiệt đới và động vật hoang dã.
  • (Support) ủng hộ các công ty hoạt động trên nguyên tắc làm giảm tác hại đến môi trường.


Rừng mưa nhiệt đới | PDF | Bản Quyền Và Luật Pháp | Nguyễn Ngọc Khánh | Chụp ảnh | English | Các ngôn ngữ khác | email

©2010 Rhett Butler