Rừng mưa nhiệt đới
Madagascar


CỨU LẤY RỪNG NHIỆT ĐỚI QUA VIỆC GIÁO DỤC

Giáo dục là một phần quan trọng của việc cứu lấy rừng nhiệt đới trên thế giới. Mọi người cần phải thấy vẻ đẹp và hiểu được tầm quan trọng của những cánh rừng này để muốn bảo vệ chúng. Giáo dục về môi trường cần phải được thực hiện ở những quốc gia phương Tây và ở cả những quốc gia với rừng nhiệt đới như Bolivia và Madagascar.

Tại Hoa Kỳ, mọi người cần hiểu được vai trò của họ trong việc mất rừng nhiệt đới. Ví dụ, mua một số sản phẩm bằng gỗ rừng góp phần vào việc đốn bỏ rừng nhiệt đới tại các quốc gia khác. Nếu chúng ta, trong tư cách người tiêu dùng, bỏ công ra tìm hiều về môi trường thì chúng ta sẽ biết chúng ta đang đánh mất những gì khi rừng nhiệt đới biến mất. Chúng ta cũng có thể đưa ra quyết định mua những sản phẩm và ủng hộ các công ty và tổ chức giúp rừng nhiệt đới.

Trong rừng nhiệt đới tại nhiều quốc gia, những người địa phương không hiểu tại sao rừng nhiệt đới lại quan trọng. Qua những chương trình giáo dục, người dân địa phương có thể học được rằng rừng cung cấp những điều thiết yếu (như nước sạch) và là nơi ở của các loài cây và động vật không nơi nào khác có trên thế giới. Có rất ít trẻ em ở Madagascar biết rằng vượn cáo không có ở Mỹ. Rất nhiều trẻ em ở Madagascar thấy thú vị khi biết rằng vượn cáo chỉ sống ở Madagascar.


Rừng mưa nhiệt đới | PDF | Bản Quyền Và Luật Pháp | Nguyễn Ngọc Khánh | Chụp ảnh | English | Các ngôn ngữ khác | email

©2010 Rhett Butler