Rừng mưa nhiệt đới
Indonesia.


TÁI SINH VÀ HỒI PHỤC RỪNG NHIỆT ĐỚI

Trong khi cố gắng bảo vệ rừng nhiệt đới, chúng ta cũng phải để đến việc làm sao để đem rừng đã bị tàn phá trở lại sự sống. Trong khi trồng lại một ngôi rừng tự nhiên là một việc không thể làm được, một số rừng nhiệt đới có thể hồi phục sau khi chúng đã bị đốn bỏ -- nhất là nếu được giúp bằng một số cây trồng. Trong một số trường hợp, mảnh đất rừng đã bị đốn bỏ hoàn toàn có thể được dùng làm đất nông nghiệp để những người dân xung quanh khu vực có thức ăn. Khi những người dân ở khu vực có đồ ăn, họ sẽ không chặt phá thêm rừng để trồng trọt.

Một trong những chuyên đề nghiên cứu đầy hứa hẹn xem xét những xã hội cổ đại đã sống ở rừng nhiệt đới Amazon trước khi người châu Âu đến vào thế kỷ 15. Rõ ràng là những cộng đồng này đã có thể làm giàu đất rừng nhiệt đới, thường không giàu dinh dưỡng, sử dụng than và xương động vật. Bằng việc làm giàu chất lượng đất, một diện tích lớn rừng Amazon đã từng bị tàn phá có thể sử dụng cho nông nghiệp. Việc này có thể làm giảm áp lực lên những vùng đất rừng nhiệt đới có thể bị đẩy vào làm đất nông nghiệp. Hơn nữa, đất đen ở Amazon (gọi là terra preta) có thể được dùng vào việc chống lại trái đất nóng lên bởi loại đất này hấp thụ các bon đi ô xít, một thành phần chính của khí nhà kính.


Rừng mưa nhiệt đới | PDF | Bản Quyền Và Luật Pháp | Nguyễn Ngọc Khánh | Chụp ảnh | English | Các ngôn ngữ khác | email

©2010 Rhett Butler