Rừng mưa nhiệt đới
Madagascar


KHUYẾN KHÍCH MỌI NGƯỜI SỐNG BẰNG NHỮNG LỐI SỐNG KHÔNG CÓ HẠI CHO MÔI TRƯỜNG

Một phần quan trọng của việc cứu lấy rừng nhiệt đới và môi trường là việc khuyến khích tất cả mọi người sống theo những cách ít có hại hơn cho thế giới xung quanh họ. Lái xe tiêu thụ ít năng lượng, tiết kiệm nước, tắt đèn khi không cần ánh sáng, và tái chế bằng mọi cách là những cách mà bạn và gia đình của bạn có thể giúp giảm bớt những tác động đến môi trường.

Chúng ta có thể làm gì để giúp bảo vệ môi trường?

Tại rất nhiều các quốc gia có rừng nhiệt đới rất nhiều các nhà khoa học và các tổ chức đang giúp đỡ những người dân bản địa tìm cách sống ít có hại đến môi trường. Một số người gọi ý tường này là “phát triển bền vững.” Phát triển bền vững có một mục tiêu là cải thiện điều kiện sống của con người cùng lúc bảo vệ môi trường. Nếu điều kiện những người sống trong rừng và xung quanh rừng nhiệt đới không được cải thiện, công viên thiên nhiên và động vật hoang dã khó có thể được bảo vệ. Bảo tồn thiên nhiên phải trùng với lợi ích của người địa phương để các vườn quốc gia có thể được bảo vệ.
Rừng mưa nhiệt đới | PDF | Bản Quyền Và Luật Pháp | Nguyễn Ngọc Khánh | Chụp ảnh | English | Các ngôn ngữ khác | email

©2010 Rhett Butler