Rừng mưa nhiệt đới
Brazil


TẠO RA NHỮNG CÔNG VIÊN TỰ NHIÊN ĐỂ BẢO VỆ RỪNG NHIỆT ĐỚI VÀ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ

Tạo ra những khu vực được được bảo vệ như những khu rừng quốc gia là một cách tốt để gìn giữ rừng nhiệt đới và các hệ sinh thái khác. Các khu vực được bảo vệ là những nơi có giá trị về môi trường và văn hóa. Các khu vực được bảo vệ thường được quản lý bởi chính phủ và được kiểm lâm và bảo vệ tuần tra để đảm bạo luật pháp được thực hiện cũng như những hoạt đông phi pháp như săn bắn hoặc đốn cây không xảy ra.

Ngày nay các công viên tự nhiên bảo vệ rất nhiều loài động vật bị đe dọa. Động vật như gấu trúc chỉ có thể tìm được ở những khu vực được bảo vệ.

Các công viên thành công khi họ nhận được sự giúp đỡ của người địa phương sống trong và xung quanh khu vực được bảo vệ. Nếu người dân địa phương yêu thích công viên họ có thể thành lập các đội “dân phòng” để bảo vệ rừng khỏi việc khai thác gỗ lậu và săn bắt động vật hoang dã.

Một cách hiệu quả khác để bảo vệ rừng là mời những người thổ dân vào việc quản lý công viên. Thổ dân hiêu biết về rừng hơn bất kỳ ai và họ có lợi ích trong việc bảo vệ rừng vì họ cần rừng như là một hệ sinh thái có ích, đem lại cho họ thức ăn, chỗ ở, và nước sạch. Nghiên cứu cho thấy rằng trong một số trường hợp, vùng bảo tồn người dân tộc có thể bảo vệ rừng nhiệt đới tốt hơn so với vườn quốc gia trong khu vực Amazon

Các công viên tự nhiên cũng có thể giúp đỡ nên kinh tế tại các quốc gia có rừng nhiệt đới bằng cách cuốn hút khách du lịch nước ngoài (những người sẽ trả tiền vào cửa, thuê hướng dẫn viên du lịch ở địa phương, và mua các sản phẩm địa phương như rọ, áo tshirt, và vòng.


Rừng mưa nhiệt đới | PDF | Bản Quyền Và Luật Pháp | Nguyễn Ngọc Khánh | Chụp ảnh | English | Các ngôn ngữ khác | email

©2010 Rhett Butler