Rừng mưa nhiệt đới

Uganda


ỦNG HỘ CÁC CÔNG TY KHÔNG LÀM HẠI MÔI TRƯỜNG

Ngày nay rất nhiều các công ty quan tâm đến vấn đề môi trường. Những công ty này tìm cách hạn chế những ảnh hưởng của hộ đến thế giới xung quanh họ qua việc tái chế, dùng ít năng lượng hơn, và ủng hộ những nỗ lực bảo tồn thiên nhiên tại những quốc gia khác. Nếu người tiêu dùng như bạn hoặc cha mẹ của bạn ủng hộ những công ty này bằng việc mua những sản phẩm và dịch vụ của họ thì môi trường sẽ trở nên tốt hơn.

Làm thế nào để nhận biết các công ty than thiện với môi trường?
Rừng mưa nhiệt đới | PDF | Bản Quyền Và Luật Pháp | Nguyễn Ngọc Khánh | Chụp ảnh | English | Các ngôn ngữ khác | email

©2010 Rhett Butler