Makeavesiakvaario, kasvien hoito 

Trooppiset kalat

 Makeanveden akvaario
 Alkulause
 Johdanto
 Anatomia
 Akvaario
 Sisustus
 Käyttöönotto
 Kasvien hoito
 Kalatautien hoito
 Taudit
 Kasvattaminen kalastaa
 EnglanniksiVesikasvien hoito

KASVIEN HOITO

Elävät kasvit ovat arvokas lisä akvaariossa. Kauniisti istutettujen kasvien joukossa erottuvat kalat edukseen, elävät luonnollisemmassa ympäristössä ja viihtyvät paremmin kuin ilman kasveja. Vaikka kasvit vaativat enemmän hoitoa kuin muoviset jäljitelmät, ne eivät aiheuta ongelmia niin kauan kuin valoa on riittävästi eivätkä akvaarion kalat revi eivätkä syö niitä.


Yhteyttäminen


Yhteytttäminen eli fotosynteesi on prosessi, jonka kautta kasvit tuottavat glukoosia (energiaa) ja happea hiilidioksidista valoenergian avulla. Prosessia kuvaa yhtälö:

6C2O + 6H2O + valo => C6H12O6 + 6O2

Valoisana aikana kasvit käyttävät kalojen tuottamaa hiilidioksidia sekä vettä hapen ja energian tuottamiseen. Kalat käyttävät happea hengitykseensä. Yöksi yhteyttäminen lakkaa, jolloin kasvit turvautuvat hengitykseen tuottaakseen energiaa. Kasvit siis kuluttavat happea ja tuottavat hiilidioksidia. Tämän takia nousee akvaarioveden hiilidioksiditaso öisin, mutta alkaa taas laskea, kun yhteyttäminen taas käynnistyy valossa.


Pohjasora


Noudata kohdassa "sora" (akvaarion sisustus) annettuja ohjeita. Useimmissa tapauksissa viihtyvät kasvit parhaiten melko hienossa sorassa, jossa on peruslannoitetta. Lannoite ei kuitenkaan ole välttämätöntä. Rautapitoiset lannoitteet kuten lateriitti sekä muut kaupalliset akvaariolannoitteet ovat suositeltavia.


Valaistus


Tärkeä edellytys kasvien viihtymiselle on riittävä valaistus. Yleissääntönä voidaan pitää valaistustehoa 0,5...1 wattia vesilitraa kohti. Valon voimakkuus mitataan tavallisesti lukseina (lx). Seuraava taulukko kertoo joidenkin kasvien valontarpeen lukseina:

Valo
Valo lx W/l Esimerkkejä
himmeä 100...500 4...8 Cryptocoryne, Vesicularia dubyana
kohtalainen 500...1000 8...10 Sagittaria, Echinodorus
kirkas 1000...1500 10...12 Aponogeton, Bacopa
hyvin kirkas 1500+ 12+ Cabomba, Lemma, Salvinia


Loistelamput ovat käytännöllisimmät kasviakvaarion valaisuun. Jos akvaarion syvyys on yli 50 cm, eivät loisteputket aina riitä ja silloin voidaan käyttää elohopeahöyrylamppuja. Tehontarve on noin 2,5 wattia senttimetriä kohti akvaarion pituutta.

Huomaa, että loisteputket himmenevät käytössä. Vaihda siksi valaisimeen ainakin yksi uusi putki puolen vuoden välein.VesiUseimmat akvaariokasvit viihtyvät vedessä, jonka kovuus on välillä 4...12 dH ja pH-arvo välillä 6,5...7,2. Poikkeukset mainitaan kasvitietojen kohdalla. Vesi kannattaa pitää mahdollisimman kirkkaana, koska irrallinen lika laskeutuu kasvien lehdille ja samentaa lisäksi veden. Murtovedessä viihtyvät vain harvat kasvit.


Ravinteet


Kasvit tarvitsevat kasvaakseen sekä makro- että mikroravinteita. Makroravinteet ovat aineita, joita tarvitaan suhteellisen suuria määriä, kuten nitraatit, fosfaatit ja sulfaatit. Näitä vesijohtovedestä ja kaloista peräisin olevia ravinteita esiintyy yleensä luonnostaan akvaarion vedessä. Kun ravinnepitoisuus nousee liian suureksi, voi seurauksena olla "leväkukinta". Nitraattitaso nousee kalojen ulosteiden johdosta. Niinpä ei näitä makroravinteita tarvitse lisätä akvaarioon.

Mikroravinteet ovat hivenaineita, joita tarvitaan hyvin pieniä määriä. Kasveille tärkeitä mikroravinteita ovat mm. kupari, rauta, mangaani, boori, sinkki ja kalsium. Liian suuri hivenainepitoisuus on pahaksi akvaariolle.

Seuraavasa taulukossa luetellaan joitakin kasveille tärkeimpiä ravinteita. Makroravinteet on merkitty tähdellä (*).

Ravinne ja sen toiminta
 • Hiili* - hiilihydraattien perusaine, jota kasvit tarvitsevat
 • Happi* - tärkeä kasvien hengitykselle öisin
 • Vety - (veden muodossa) mm. ravinteiden kuljetukseen
 • Typpi* - (tavallisesti ammoniakkina tai nitraattina) tarpeen proteiinisynteesissä
 • Fosfori* - edistää kukkien muodostumista
 • Rikki* - tarpeen proteiinisynteesissä
 • Rauta - tarpeen kloroplastien eli viherhiukkasten synnyssä (viherhiukkaset ovat soluja, joissa yhteyttäminen tapahtuu).


Kasvit kärsivät, jos ravinteita on liian vähän. Lehtien tavallista nopeampi kellastuminen viittaa typen tai rikin puutteeseen. Lehtien kärkien kellastuminen tai lehtien haurastuminen viittaa raudan puutteeseen. Keltaiset pilkut lehdissä voivat johtua joko liiasta raudasta tai mangaanin, fosforin tai kaliumin puutteesta.LannoitusKoska akvaariossa on tavallisesti tarpeeksi makroravinteita, ei tavanomaista yleislannoitusainetta pidä käyttää. Käytä sen sijaan erityisesti akvaariokasveille tarkoitettuja hivenainevalmisteita, joita on saatavana alan liikkeistä. Älä koskaan annostele liikaa lannoitteita, koska sekä kalat että kasvit voivat kärsiä siitä. Älä koskaan käytä fosfaattia tai nitraattia sisältävää lannoitetta, koska siitä voi olla seurauksena hurja leväongelma. Lannoitteita on saatavana sekä nesteinä että rakeina.HiilidioksidiKasvit käyttävät yhteyttämiseen hiilidioksidia, joka on välttämätön aine kasviakvaariossa. Hiilidioksidia on akvaariossa kalojen hengityksen sivutuotteena ja nitrifikaation seurauksena, samoin kuin veteen liuenneena ilmakehästä. Hiilidioksidipitoisuuden tulisi olla välillä 5...15 mg/l. Jos pitoisuus ylittää 20 mg/l, voivat kalat kärsiä. Muista, että veden voimakas "ilmastointi" aiheuttaa hiilidioksidipitoisuuden laskun. Jos tankissa on runsaasti kasveja ja vähän kaloja, tai jos vesi on kovaa, voi hiilidioksidin lisäys olla tarpeen. Hiilidioksidilannoitusta ei kuitenkaan tavallisesti tarvita normaalisti kasveja sisältävässä akvaariossa. Hiilidioksidia voidaan lisätä erityisellä, mutta harvoin käytetyllä hiilidioksidilannoitusjärjestelmällä.


Suodatus


Mikä tahansa kohdassa suodatus) mainittu suodatin sopii kasveja sisältävään akvaarioon. Suodattimen tärkeimmät vaatimukset ovat: 1) se ei saa aiheuttaa liian voimakasta virtaa, joka haihduttaisi hiilidioksidia vedestä; (2) suodatin poistaa kelluvat epäpuhtaudet, jotka varjostavat ja kerääntyvät kasvien lehdille; (3) että suodatin saa aikaan kevyen virtauksen, joka kuljettaa ravinteita ja estää roskaa kertymästä kasvien lehdille.

Pohjasuodattimet eivät ehkä ole paras mahdollinen vaihtoehto, koska pohjalevy rajoittaa akvaarion sisustusmahdollisuuksia.IstutusTee karkea suunnitelma akvaariosi sisustuksesta ennen kasvien istuttamista. Merkitse suunnitelmaan mahdolliset kivet ja puut ja toteuta sisustus sen mukaan.

Kasvit istutetaan kokonsa ja muotonsa mukaan eri ryhmiin:

  Etuala: Eteen ja mahdollisesti keskelle istutetaan pieniä, matalia kasveja, jotka usein muodostavat lukuisien juuriversojensa avulla mattomaisen peitteen. Etualan kasvit vaativat usein voimakkaan valaistuksen.

  Keskiosa: Keskelle istutetaan yleensä keskikokoisia kasveja, jotka voivat peittää taustakasvien usein rumat varret.

  Tausta: Akvaarion takaosaan istutetaan suuria kasveja, jotka usein peittävät näkyvistä lämmittimen, suodattimen, letkut ja tukilangat. Taustalla käytetään tavallisesti nopeakasvuisia lajeja, jotka eivät tarvitse yhtä voimakasta valaistusta kuin etualan kasvit.

  Ryhmäkasvit: Keskellä tai taustalla käytetään usein kasveja, jotka näyttävät hyvältä usean yksilön ryhmissä. Ryhmäkasveja on usein helppo lisätä pistokkailla.

  Yksittäiskasvit: Suuret, koristeelliset kasvit istutetaan usein yksittäin akvaarion keskelle tai taustalle. Ne toimivat katseenvangitsijoina ja voidaan valaista kohdevalolla.

  Vastakohdat: Ulkonäöltään erilaisia kasveja voidaan käyttää muiden kasvien vastakohtina. Punalehtiset kasvit muodostavat värivastakohdan vihreille kasveille ja kapealehtiset kasvit toimivat pyöreälehtisten vastakohtana. Vastakohdat korostuvat kauniisti, jos samantyyppiset kasvit sijoitetaan omiin ryhmiinsä erikseen muuista ja erityyppiset kasvit sijoitetaan yhteen.

  Kelluvat kasvit: Kelluvat kasvit tarvitsevat paljon valoa, mutta ne on kuitenkin suojattava valaisimen liialta säteilyltä. Kelluvat pintakasvit lisääntyvät usein hyvin nopeasti jakautumalla ja peittävät nopeasti akvaarion koko pinnan varjostaen muita kasveja. Siksi on kelluvat kasvit pidettävä poissa muiden, paljon valoa vaativien kasvien valon edestä.


Kasvien lisääminen


Kasveilla on useita tapoja lisääntyä. Jotkut lajit lisääntyvät hämmästyttävän nopeasti, niin että ne valtaavat akvaarion muutamassa viikossa, kun taas toiset eivät näytä lisääntyvän lainkaan.
  Latvapistokkaat: Helpoin tapa lisätä kasveja on latvapistokkaiden avulla. Kasvista leikataan melko pitkä (15...20 cm) osa, joka istutetaan soraan. Pistokkaan varren alapään tulisi olla ainakin n. 2,5 cm syvyydeltä sorassa. Poista lehdet soran sisään joutuvasta varren osasta. Useimpia ruusukkeisia kasveja voidaan lisätä pistokkailla.

  Rönsyt: Monet akvaariokasvit, erityisesti etualalla käytetyt sekä miekkakasvit, lisääntyvät rönsyilemällä. Rönsyt voivat kasvaa joko pohjasoran pinnalla tai sisällä. Rönsyilevät kasvit ovat usein hyvin tuotteliaita.

  Juurakko: Joidenkin kasvien juuret kasvattavat sivuversoja. Näitä kasveja lisätään leikkaamalla juurakosta paloja. Jokaiseen palaan pitää jättää jokunen lehti ja juuri. Istuta palat soran pinnan tasoon, jolloin palat juurtuvat parhaiten.

  Jälkisilmut: Jälkisilmut ovat uusia kasvin alkuja, jotka kasvavat äitikasvista. Äitikasvin lehtiin tai varteen kasvaa joukko uusia silmuja, jotka kehittyvät uusiksi, erillisiksi kasveiksi juurineen ja lehtineen. Tarpeeksi suuriksi kasvettuaan uudet kasvit irtoavat äitikasvista irrottaa. Tästä käytetään myös nimitystä "jakautuminen".

  Siemenet: Kukkivat kasvit tuottavat siemeniä, jos ne saavat pölyttyä, luonnossa tavallisesti hyönteisten toimesta. Akvaariossa voi käyttää hienoa sivellintä pölytykseen eli siitepölyn siirtämiseen heteiltä emille.


LeikkaaminenKuten muutkin kasvit, myös akvaariokasvit tarvitsevat säännöllistä leikkaamista tai harventamista. Monet, varsinkin varrelliset kasvit, kasvavat helposti ulos akvaariosta, jollei niitä leikata. Jotkut suurikokoiset kasvit varjostavat akvaariota saadessaan levitä veden pinnalle. Monien lajien leikkeitä voidaan käyttää pistokkaina, jotka istutetaan uudelleen. Joidenkin suurten kasvien, kuten miekkakasvien, uloimmat lehdet poistetaan, jolloin syntyy tilaa uudelle kasvulle. Kelluvien kasvien, kuten Nymphaea-lajien isoimpia lehtiä on vähennettävä, jotta ne eivät varjostaisi liikaa. Lehdet poistetaan siten, että vain alemmat, vielä kasvussa olevat lehdet jäävät jäljelle. Tiheät pensasmaiset kasvit ohennetaan leikkaamalla pois versoja.


Vältettäviä kasveja


Akvaarioliikkeissä on saatavana monia kasveja, jotka eivät oikeastaan ole vesikasveja. Sellaiset kasvit eivät viihdy pitkään vedessä ja voivat kuoltuaan saastuttaa veden. Näitä kasveja ovat mm. laikkuvehkat (Aglaonema) ja brasilialainen miekkakasvi sekä ns. "palmut". Hanki kasvit vain luotettavasta liikkeestä, jossa myydään oikeita vesikasveja.LevätMelkein jokaista akvaariota vaivaa jossain vaiheessa "leväkukinta". Sen voi aiheuttaa liika valo, erityisesti suora auringonvalo, tai ravinteiden ylijäämä, erityisesti typen ja fosfaattien. Leväkukinta voidaan välttää vaihatamalla vettä säännöllisesti ja välttämällä suoraa auringonvaloa. Akvaarioissa yleisesti esiintyviä levälajeja ovat:

VIHERLEVÄT
  Viherlevät: Vihreät, lankamaiset levät muodostavat pitkiä, vihreitä lankoja, jotka usein kasvavat muista kasveista. Lankamaiset levät tarvitsevat runsaasti valoa. Ne voivat vahingoittaa akvaariota käyttämällä ravinteita, joita muut kasvit tarvitsevat. Lankalevien määrää voidaan vähentää joko käsin poistamalla tai pitämällä levää syöviä kaloja.

  Turkkilevät: Turkkilevä tarttuu kasvien lehtiin vain yhdellä kuidulla ja voi saavuttaa 2 cm pituuden. Turkkilevää kehittyy yleensä veteen, jonka nitraattipitoisuus on korkea, ja se voi tappaa muut kasvit. Turkkilevä poistetaan käsin tai akvaarioon hankitaan levää syöviä kaloja, kuten kuonobarbeja (Epalzeorhynchos kalopterus) tai kiekkokotiloita (Planorbidae). Säännöllinen veden vaihto vähentää myös levän kasvua.

  Kelluva kasviplankton: Nämä levät ovat tavallisesti Volvox-sukua ja ne näyttävät värjäävän veden vihreäksi. Plankton joutuu akvaarioon yleisimmin luonnonvesistä kalanruoan mukana. Planktonista pääsee eroon täydellisillä vedenvaihdoilla, mikrosuodattimilla tai säteilyttämällä ultraviolettivalolla. Myös levän kasvun estäviä aineita voidaan käyttää.

  Vihreä pilkkulevä: Pieniä, tummanvihreitä pilkkuja muodostuu kasvien lehdille ja akvaarion lasipinnoille. Tämä levä lisääntyy veden laadun ollessa epävakaa ja huono. Levää syövät kalat ja kotilot parantavat tilannetta. Veden laadun parantamisesta on myös apua.

  Vihreä tupsulevä: Tämä levä muodostaa jopa 3 cm pituisia tupsuja. Levää esiintyy akvaarioissa, joiden valaistus on liian voimakas ja vesi runsaasti lannoitettua. Levä poistetaan käsin tai akvaarioon sijoitetaan levää syöviä kaloja.

SINILEVÄT

  Sinilevä: Sinivihreä leväkerros peittää kasvit ja soran. Näitä leviä syntyy voimakkaassa valaistuksessa sekä nitraatti- ja fosfaattitason ollessa korkea. Sinilevä voi kehittää kaloille myrkyllisiä aineita. Levää syövät kalat eivät yleensä välitä sinilevästä, koska se maistuu pahalta. Omenakotilot voivat hidastaa sinilevän kasvua, mutta parasta on pitää akvaaario täysin pimeässä 5...7 päivän ajan ja vaihtaa vesi useasti.

PUNALEVÄT

  Partalevä: Nämä muodostavat jopa 15 cm pituisia mustia tai tumman vihreitä oksia, jotka leviävät yleensä uusien akvaariokasvien mukana ja suosivat korkeaa nitraattipitoisuutta ja/tai hiilidioksidin puutetta. Partalevä tarttuu niin lujasti kasvien lehtiin, että poisto on vaikeaa vahingoittamatta kasveja. Levää syövät kalat auttavat, samoin kuin hiilidioksidilannoitus.

  Musta pilkkulevä: Tämä esiintyy pieninä, mustina pisteinä kasvien lehdillä. Levän synnyn syy on epäselvä, mutta liika lannoitus (nitraatti) ja voimakas valaistus näyttää olevan syynä levän kasvuun. Hallinta on vaikeaa, joten paras keino on poistaa saastuneet kasvien lehdet.

  Musta tupsulevä: Tämä muodostaa mutaisen tummanvihreitä tupsuja, jotka kasvavat lehdillä, kivillä, sorassa ja puulla. Levä, joka tappaa kasvit, viihtyy happamassa, paljon ravinteita sisältävässä vedessä. Levää syövät kalat poistavat lyhyet tupsut, mutta pitkät tupsut saadaan parhaiten pois hiilidioksidilannoituksella.

PIILEVÄT

  Piilevät: Nämä kasvavat huonosti valaistuissa akvaarioissa, joissa on paljon nitraattejä ja fosfaatteja, sekä pH-arvo yli 7. Ne muodostavat ruskean kalvon kasveille, kiville ja lasille. Kotilot ja levää syövät kalat auttavat. Piilevät häviävät, kun veden laatu on hyvä ja valaistus riittävä.


LevänestoaineetLevänestoaineita voidaan käyttää akvaarioissa, mutta ne estävät vain lankaleviä, sinileviä ja piileviä. Kannattaa etsiä muita keinoja leväongelman hallintaan, koska monilla estoaineila on kasveille haitallisia ominaisuuksia.Kasvien ongelmiaKasvit voivat kärsiä muistakin ongelmista kuin levistä, erityisest, jos veden arvot eivät ole suotuisia. Vääränlainen vesi voi vahingoittaa kasveja enemmän kuin ravinteiden puute. Jos kasvit alkavat kuihtua (eli lehdet kellastuvat, putoilevat tai näyttävät vahingoittuvan, kannattaa ensi tarkistaa, että vesi on kunnossa. Jollei ole, käytä seuraavaa taulukkoa.

Oireet Mahdollinen syy Toimenpide
-ohuet varret
-pienemmät lehdet
-alalehdet
-alalehtien irtoaminen
huono valaistus Varmista, että valoa on tarpeeksi. Vaihda yli vuoden ikäiset lamput. Varmista, että valoa on tarpeeksi käyttämillesi kasveille.
-ruskeita pilkkuja, jotka kehittyvät rei'iksi
-kellastuvat lehdet
Korkea nitraattpitoisuus, puutteellinen vedenvaihto Tee useita osittaisia vedenvaihtoja.
-pieniä, epäsäännöllisiä reikiä muuten terveen näköisissä lehdissä kotilot Poista kotilot käsin.
-häiriintynyt kasvu
-aikainen kuolema
hiilidioksidin puute Aloita hiilidioksidilannoitus, vähennä ilmastusta.


The Aquarium | Plants and Furnishings | Set Up and Maintenance

Translated by Rahola Ltd.©2008 mongabay.com